Rao vặt

Quy trình thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001

(Lượt xem: 29)

http://choit.vn/raovat/301/92401/quy-trinh-thuc-hien-tieu-chuan-iso-14001.html

 Năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 lần đầu tiên được soạn thảo và ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), nó cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho bất kỳ tổ chức nào muốn phát triển và áp dụng hệ thống quản lý môi trường cho tổ chức của mình. Ngày 15 tháng 11 năm 2004, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được ban kỹ thuật ISO / IEC 207 của tổ chức ISO sửa đổi, cập nhật và ban hành phiên bản ISO 14001: 2004 thay thế tiêu chuẩn phiên bản 1996.

Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001: 2004 là tiêu chuẩn được biết đến và áp dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. ISO 14001 cung cấp một tập hợp các yêu cầu chung làm khuôn khổ cho các tổ chức để phát triển hệ thống quản lý môi trường của riêng họ. Qua đó, nó giúp các tổ chức hướng tới việc xây dựng một cách tiếp cận có hệ thống đối với các phương pháp quản lý nhằm đạt được sự cân bằng giữa việc duy trì lợi nhuận và giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Tiêu chuẩn này không cung cấp một tiêu chuẩn môi trường cụ thể. Do đó, nó có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn áp dụng, bất kể quy mô của tổ chức, cũng như loại sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nhấn mạnh rằng các tổ chức phải xem xét các yêu cầu quy định về môi trường liên quan trong quá trình thực hiện. Do đó, tổ chức ít nhất nên có một kế hoạch khả thi để đáp ứng các yêu cầu pháp lý về môi trường nơi tổ chức dự định phát triển hệ thống quản lý.

Các tổ chức có thể tự phát triển và tuyên bố tuân thủ ISO 14001 hoặc sử dụng nó như một tiêu chuẩn để được chứng nhận bởi một tổ chức độc lập, chẳng hạn như KNA, THUVIENTIEUCHUAN.

Quy trình thực hiện tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 các doanh nghiệp cần phải áp dụng theo những điều sau:

1. Khởi chạy dự án: Chính thức tư vấn chọn ngày khởi công dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp họp toàn thể CBCNV công bố chương trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

2. Bổ nhiệm EMR - Đại diện lãnh đạo môi trường, thành lập ban ISO, nhóm ứng phó khẩn cấp: Doanh nghiệp sẽ cử một thành viên Hội đồng quản trị giữ vai trò EMR, được lãnh đạo ủy quyền xây dựng, giám sát và bảo trì hệ thống. Thành viên của Ủy ban ISO bao gồm đại diện của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp - chính ủy ban này sẽ đảm nhận vai trò soạn thảo văn bản, thực hiện đánh giá hệ thống nội bộ… Ủy ban ứng phó khẩn cấp để ứng phó với các tình huống cháy nổ, tràn hóa chất…

3. Khảo sát chi tiết các hoạt động: Chuyên gia tư vấn sẽ khảo sát chi tiết các hoạt động của doanh nghiệp để cơ sở xác định nhu cầu đào tạo và làm cơ sở hoạch định hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14001.

4. Tiến hành đào tạo nâng cao nhận thức và viết tài liệu: EMR, các thành viên ban ISO và các cán bộ khác sẽ được Tư vấn đào tạo về nhận thức về môi trường, nhận thức về ISO 14001 và phương pháp áp dụng ISO 14001 cùng một số nội dung phụ trợ khác. Thông qua các khóa học đào tại ISO 14001 cho nhân viên, học viên của công ty nắm bắt rõ.

5. Đánh giá hiệu quả đào tạo: Sau khóa học, học viên sẽ được đánh giá mức độ tiếp thu, nếu chưa đạt yêu cầu Tư vấn sẽ bổ sung những kiến ​​thức còn hỏng của học viên chưa đạt yêu cầu.

6. Lập kế hoạch chi tiết: Tư vấn sẽ thống nhất với EMR và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Doanh nghiệp về kế hoạch chi tiết cho các hạng mục tư vấn.

7. Soạn thảo hệ thống tài liệu: Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn, các thành viên Ban ISO được phân công sẽ tiến hành soạn thảo các tài liệu theo kế hoạch tư vấn đã thống nhất.

8. Đo thông số môi trường: Thông qua việc xác định các yêu cầu pháp lý về môi trường mà doanh nghiệp phải tuân thủ, các hoạt động đo đạc môi trường (nước thải, khí thải, tiếng ồn,…) sẽ được thực hiện để tìm hiểu thực trạng hoạt động môi trường. hiện tại của doanh nghiệp

9. Điều chỉnh cơ sở hạ tầng, thiết lập công nghệ xử lý (nếu có): Sau khi có kết quả đo đạc môi trường, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp sẽ xác định các điều chỉnh cơ sở hạ tầng cần thiết hoặc xác định công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

10. Xem xét hệ thống tài liệu: Các văn bản dự thảo sau khi hoàn thiện sẽ được Tư vấn và lãnh đạo doanh nghiệp xem xét, nếu thấy hợp lý thì lãnh đạo doanh nghiệp ký ban hành, những văn bản chưa hợp lý sẽ được điều chỉnh khi cần thiết.

11. Áp dụng: Sau khi văn bản được ký duyệt, các bộ phận trong doanh nghiệp sẽ áp dụng các văn bản đó. Đào tạo vận hành có thể có sẵn trong giai đoạn này.

12. Đào tạo kiểm toán nội bộ: Các thành viên của Ban ISO sẽ được đào tạo các kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011

13. Đánh giá nội bộ đầu tiên: Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành đánh giá đầu tiên để xem xét hồ sơ và làm cơ sở thực hành cho các học viên đã được đào tạo về đánh giá nội bộ.

14. Sửa chữa: Các sai sót được phát hiện trong cuộc kiểm toán sẽ được doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn theo yêu cầu của ISO 14001

15. Đánh giá lần thứ hai: Các thành viên của ủy ban ISO của công ty sẽ tiến hành đánh giá nội bộ

16. Sửa chữa: Các sai sót được phát hiện trong đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục.

17. Xem xét của lãnh đạo: Theo các yêu cầu của ISO 14001, ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ xem xét hệ thống theo hướng dẫn của ISO 14001 để hiểu rõ tình hình của hệ thống được áp dụng và xem xét chuẩn bị chứng nhận hệ thống.

18. Đăng ký chứng nhận: Xét rằng hệ thống đã sẵn sàng, Nhà tư vấn và Doanh nghiệp sẽ thống nhất về ngày đánh giá của Tổ chức chứng nhận.

19. Đánh giá chứng nhận: Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận theo kế hoạch.

20. Sửa chữa: Các sai sót được phát hiện trong cuộc kiểm toán sẽ được doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn theo yêu cầu của ISO 14001.

21. Nhận chứng chỉ: Sau khi khắc phục lỗi (nếu có), tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001 cho doanh nghiệp.

Thông tin người đăng
» Acount
thuctapkna

» YahooID

» SkypeID

» Phone
0969110125

» Email

Chi tiết kèm theo bản tin
» Số lần xem
29

» Ngày cập nhật
26.10.2021

» Ngày hết hạn
23.02.2022

5 tin mới nhất của: thuctapkna
STT
Tiêu đề
Ngày
Nơi

1
21.01
Toàn quốc

2
20.01
Toàn quốc

3
20.01
Toàn quốc

4
19.01
Toàn quốc

5
18.01
Toàn quốc

6
18.01
Toàn quốc

7
12.01
Toàn quốc

8
11.01
Toàn quốc

9
07.01
Toàn quốc

10
30.12
Toàn quốc

11
27.12
Toàn quốc

12
26.12
Toàn quốc

13
24.12
Toàn quốc

14
23.12
Toàn quốc

15
22.12
Toàn quốc

16
20.12
Toàn quốc

17
19.12
Toàn quốc

18
16.12
Toàn quốc

19
16.12
Toàn quốc

20
14.12
Toàn quốc

21
13.12
Toàn quốc

22
11.12
Toàn quốc

23
10.12
Toàn quốc

24
09.12
Toàn quốc

25
09.12
Toàn quốc

26
07.12
Toàn quốc

27
06.12
Toàn quốc

28
05.12
Toàn quốc

29
03.12
Toàn quốc

30
02.12
Toàn quốc

31
28.11
Toàn quốc

32
27.11
Toàn quốc

33
26.11
Toàn quốc

34
25.11
Toàn quốc

35
24.11
Toàn quốc

36
19.11
Toàn quốc

37
17.11
Toàn quốc

38
16.11
Toàn quốc

39
15.11
Toàn quốc

40
14.11
Toàn quốc

41
12.11
Toàn quốc

42
11.11
Toàn quốc

43
10.11
Toàn quốc

44
09.11
Toàn quốc

45
08.11
Toàn quốc

46
05.11
Toàn quốc

47
04.11
Toàn quốc

48
02.11
Toàn quốc

49
01.11
Toàn quốc

50
30.10
Toàn quốc

Xem tất cả tin đăng của thuctapkna
Transparent Quảng cáo sản phẩm
Transparent Thống kê
Trực tuyến 793
Sản phẩm hôm nay 0
Rao vặt hôm nay 13
Sản phẩm hiện tại 6,163
Rao vặt hiện tại 32,191
Thành viên 7,438
Lượt truy cập 87,820,507SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHOIT.VN

Điện thoại hỗ trợ: 0972.953.953
E-Mail: choit.vn@gmail.com
Transparent
icon top - lên đầu trang